​​​​​Välkommen till E-hälsomyndighetens kundyta och Handboken för versionspaket 17.1 


Handbok för apoteksaktörer och Handbok för vårdaktörer som du kan ta del av på den här ytan gäller Versionspaket 17.1 av E-hälsomyndighetens vård och apotekstjänster. För att ta del av informationen gällande Versionspaket 21 hittar du istället informationen här:
 
Stegvis anslutning för vårdinformationssystem till FHIR-tjänster i NLL

System som är anslutna till versionspaket 17.1 kommer från och med release 21.5 vara tillåtna att även ansluta till verksamhetsflöde Läsåtkomst Vård, samtidigt som systemet fortsatt kan vara anslutet till PIRR-tjänster i versionspaket 17.1.

För information hur system ska ansluta till verksamhetsflöde Läsåtkomst Vård i versionspaket 21, se handboken för versionspaket 21, Läsåtkomst för vård.


​​​E-hälsomyndighetens handböcker

E-hälsomyndigheten producerar handböcker mot olika verksamhetsområden för användare av myndighetens vård- och apotekstjänster. 

Syftet med handböckerna är att beskriva E-hälsomyndighetens tjänster och de krav och villkor som gäller vid nyttjande av dessa tjänster.

  • Handbok för vårdaktörer 

    Handbok för vårdaktörer vänder sig till vårdaktörer med IT-system som nyttjar E-hälsomyndighetens tjänster samt systemleverantör som utvecklar eller förvaltar dessa IT-system.​

  • Handbok för apoteksaktörer 

    Handbok för apoteksaktörer riktar sig tillståndsinnehavare för ett eller flera öppenvårdsapotek (apoteksaktör) med IT-system som nyttjar E-hälsomyndighetens tjänster samt systemleverantör som utvecklar eller förvaltar dessa IT-system.​ 


NMI-produkter och andra produkter

E-hälsomyndigheten tillhandahåller idag ett flertal produkter för vård- och apoteksaktörer. En produkt består av en eller flera IT-och verksamhetskomponenter med tillhörande dokumentation som har en avsedd användning för en avsedd användare. 

Läs här för övergripande information om E-hälsomyndighetens produkter.

NMI E-hälsomyndighetens produkter


Releaseinformation

Releaseinformationen beskriver de förändringar som påverkar E-hälsomyndighetens tjänster i respektive release. E-hälsomyndigheten har parallellt två aktuella versioner av tjänsteplattformen. Externa system kan inte blanda användning av versioner av tjänster från olika versioner. Antingen används tjänster från versionspaket 17.1 eller versionspaket 21.

OBS! På grund av riksdagens beslut gällande uppskjutande av Lag om nationell läkemedelslista till 1 maj 2021 fanns det under en period endast en version av tjänsteplattformen - 17.1.

E-hälsomyndigheten har en releasehantering som bara kräver förändringar i samband med att extern part går upp på ett nytt versionspaket. Övriga releaser under versionspaketets livscykel innehåller endast bakåtkompatibla förändringar, ny och valfri funktionalitet. 

 

Uppgifter som tidigare omfattats av sekretess

Tidigare har E-hälsomyndigheten haft vissa uppgifter sekretessmarkerade med gul färgöverstrykning. Efter förnyad prövning har myndigheten funnit att det inte finns stöd för denna sekretessmarkering. Samtliga gulmarkerade färgöverstrykningar har nu tagits bort.Snabblänkar

Här kan du läsa mer om hur man bygger anrop mot E-hälsomyndighetens tjänster. 

Anrop för versionspaket 17.1

 

Läs här för att få information om hur du kan få ditt system godkänt för anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster.

Godkännandeprocessen

Här finns blanketten du behöver för att starta ett godkännandeärende hos E-hälsomyndigheten.

Godkännande - Beställning.pdf

 

Läs här för att få information om hur du ska anropa tjänster i versionspaket 17.1 med gamla åtkomstlösningen.

Anropa tjänster i versionspaket 17.1 med gamla åtkomstlösningen

 

Releaseinformationen beskriver de förändringar som påverkar E-hälsomyndighetens tjänster i respektive versionspaket. Här kan du läsa mer om förändringarna versionspaket 17.1.

Förändringar i versionspaket 17.1

 

Lämna återkoppling 

Handbok för vård- och apotekstjänster är en tjänst från E‑hälsomyndigheten.
Om du har frågor eller synpunkter kan du vända dig till servicedesk, märk ämnesraden med "Handboken versionspaket 17.1"

E-post: servicedesk@ehalsomyndigheten.se
Telefon: 0771-18 18 77
Telefontid: Vardagar kl. 08.00-18.00

Adress: E‑hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar


Versionshistorik
​Version Datum​ Beskrivning​
7.0​ ​2018-01-23 ​​Information om Release 17.1​
8.0 ​2019-07-23 ​Lagt till information om produkter och NMI
Lagt till snabblänk och information om anrop av 17.1-tjänster med gamla åtkomstlösningen
​9.0 ​2019-12-06 ​Information om borttagen gulmarkerad färgöverstrykning, tidigare sekretessbelagd
​10.0 ​2020-03-11 ​Information om vad som händer inför och efter 1 juni 2020
​13.0 ​2020-05-14 Ingress och ​Releaseinformation: Information om uppskjutande av NLL
Borttag länkar till sidor med versionspaket 16.1
​14.0 ​2020-06-22 ​Borttag mening med hänvisning till länk i informationsruta överst om NLL. Länken saknades.
​15.0 ​2021-02-04 ​Lagt till snabblänk till blanketten för att starta ett godkännandeärende
​18.0 ​2021-03-29 ​Uppdaterat informationen om lagen om nationell läkemedelslista i rutan samt lagt till länk till Samlingssidan "Stegvis införande av Nationella läkemedelslistan"
​19.0 ​2021-06-21 ​Kompletterat med information och länk till Samlingssida inför anpassning till EU-förordning och kompletterande svensk lagstiftning kring veterinärmedicinska läkemedel
​20.0
​2023-04-21
​Kompletterat med information under rubriken Lämna återkoppling. Lagt till information om telefonnummer, telefonttid och adress. 
​21.0
​2023-04-26
​Lagt till länk till Läsåtkomst vård i confluence, i rutan om stegvis anslutning. 
​22.0
2023-05-05​​Produktinformation uppdaterad.